Politika

Sjednica Gradskog vijeća: Proračun za 2022. porastao na 215 milijuna

26-05-2022 • 19:49
Rva
Gradski vijećnici, uz jedan suzdržani glas, dali su suglasnost na zaduživanje Grada Požege u 2022. godini u iznosu 8.000.000,00 kn s namjenom financiranja za kapitalnog projekta energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo devetnaest točaka dnevnog reda. Većinom glasova usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, kao i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i školstvu za 2021. godinu, te njihove izmjene i dopune za 2022. godinu. Većinom glasova gradskih vijećnika usvojena su izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture te programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u prošloj godini te njihove I. izmjene u ovoj godini.

Nakon poduže rasprave, usvojen je i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, Proračun Grada Požege za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 7. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine i njime su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu od 194.565.000,00 kuna.

– Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 13.088.502,00 kn, odnosno za 6,81 % i sada iznose 205.171.152,00 kn, a rashodi i izdaci se povećavaju za 20.841.347,00 kn, odnosno za 10,71 % i sada iznose 215.406.347,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 7.752.845,00 kn, što sa projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2022. godinu od 2.482.350,00 kn iznosi 10.235.195,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 10.235.195,00 kn iznose 215.406.347,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka. – pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Slavica Kruljac.

Gradski vijećnici, uz jedan suzdržani glas, dali su suglasnost na zaduživanje Grada Požege u 2022. godini u iznosu 8.000.000,00 kn s namjenom financiranja za kapitalnog projekta energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta.

– Studija učinkovitosti javne rasvjete i studija uštede u postocima napravljena je 2015., odnosno 2016. godine i stvari stoje tako da je javna rasvjeta 90% troška struje Gradu Požegi, zajedno sa svim korisnicima, i da je ušteda nakon postavljanja učinkovite LED rasvjete 82%. Radi se o jako velikim razlikama. Prvo, radi se o ogromnom udjelu javne rasvjete u troškovima električne energije za Grad Požegu, a s druge strane radi se o velikoj razlici u potrošnji električne energije između LED rasvjete i ove javne rasvjete koju sada imamo. Da ne govorimo o tome što je s kvalitetom. Postupak je formalno započeo objavom javnog natječaja u svibnju 2017. godine, nešto prije lokalnih izbora, s procijenjenom vrijednosti 16.125.000,00 tisuća kuna s PDV-om. Natječaj je nakon izbora novi gradonačelnik te 2017. godine poništio. S natječajem se ništa nije događalo pune 4 godine, a onda je u ožujku 2021. godine objavljen na istu dokumentaciju, bez ikakvih izmjena projekta i troškovnika koji su sastavni dio projekta, objavljen javni natječaj i provedena javna rasprava na iznos od 12,5 milijuna kuna. Ako ste primijetili u rebalansu 2021. godine stajalo je zaduženje od 10 milijuna kuna u proračunu za 2021. godinu, očito su 2,5 milijuna kuna trebala biti iz drugih izvora, a za 10 milijuna kuna je bio dogovoren kredit s HABOR-om. Ja sam po preuzimanju dužnosti zaustavio postupak i poništio taj natječaj smatrajući da taj posao može i jeftinije napraviti. Najprije smo istraživanjem tržišta došli do određenih saznanja o promijenjenim cijenama iz postojećih troškovnika i nakon revizije troškovnika, usporedbe s tržišnim cijenama, došli smo do iznosa koji ne bi trebao biti veći od 8 milijuna kuna s PDV-om. Kredit bi se otplatio u mandatu ovog saziva. Odgovorno smo to radili, postupak nismo pokrenuli nego nastavili, a u projektu jedno slovo nismo promijenili. Ispričavamo se svima jer smo vjerojatno bili malo preozbiljni dok smo to radili. – pojasnio je gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić.

Odlukom Gradskog vijeća usvojeno je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene 1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu sukladno kojima je planirano izvršiti radove u vrijednosti 30.536.105,00 kuna, kao I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u ovoj godini za čiju se realizaciju planira utrošiti 13.690.218,00 kuna.

Vijećnici su usvojili Odluku o socijalnog skrbi Grada Požege utemeljenu na novom Zakonu o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu dana 17. veljače 2022. godine.

– Ovim Zakonom o socijalnoj skrbi provodi se reforma sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Zakonom o socijalnoj skrbi mijenjaju se uvjeti za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava i socijalnih usluga, uvode se nove socijalne usluge, proširuje se krug korisnika prava i usluga te pružatelja usluge, uređuje se nova organizacija sustava socijalne skrbi te brojne druge promjene. Slijedom toga, potrebno je donijeti novu Odluku o socijalnoj skrbi Grada Požege koja će biti usklađena sa navedenim zakonskim promjenama. – pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Maja Petrović.

Usvojen je Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji dužnost obavljaju volonterski, prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Požege, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu, kao i Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega.

Potrebno je izdvojiti i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege kojom je osnovana Služba za javnu nabavu Grada Požege kojom se želi postupak javne nabave objediniti u samostalnom upravnom tijelu (službi) za gradsku upravu, te gradske ustanove.

Gradski vijećnici dali su suglasnost na dopunu djelatnosti Gradskog muzeja Požega koja se odnosi na pružanje usluga u turizmu, sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu, a dana je i prethodna suglasnost na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega.

S dnevnog reda na početku sjednice maknuta je posljednja točka – Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega.

FOTO/TEKST: RVA/GRAD POŽEGA