Gospodarstvo

Postavljen uređaj za mjerenje podrhtavanja tla u Požegi

10-11-2022 • 11:40
Rva
Požega je postala dio državne i svjetske mreže seizmoloških mjernih postaja.

U Osnovnoj školi Antuna Kanižlića postavljen je instrument za bilježenje podataka o podrhtavanju tla, seizmograf RS4D Turnkey Outdoor. Tim činom je grad Požega postala dio državne i svjetske mreže seizmoloških mjernih postaja. Osim što sam instrument promiče svijest o stalnoj opasnosti od potresa on ujedno omogućava nastavnicima i učenicima pristup međunarodnom programu GLOBE i STEAM pristupu obrazovanju.

Uređaj je postavljen u Osnovnoj školi Antuna Kanižlića, gdje će se moći koristiti i u sklopu nastave geografije, a ravnateljica Renata Marinić izrazila je kako su imali veliku čast da njihova škola bude odabrana.

Izgradnja mreže seizmoloških postaja Istočne Slavonije Hrvatske provodi se u suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Geofizičkog odsjeka i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek te u suradnji s gradovima i osnovnoškolskim ustanovama Istočne Hrvatske.

Ispred Grada Požege nekoliko riječi rekla je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Andreja Menđel.

„Nama je vrlo drago da smo došli do ovog trena, ova priča o suradnji traje nešto duže, ali napokon smo u zadnjem koraku. Radi se o tome da je Grad Požega financijskim sredstvima od 8 tisuća kuna podržao nabavu seizmografa. Mi smo jedna od mreža gradova koja se stvorila, ovo je dio jedne velike cjeline koja će na kraju dati jednu širu sliku i pomoći u razvoju znanosti i daljnjem istraživanju seizmičkim područjima. Nadamo se da će kroz rad geografa i profesora ovaj rad zainteresirati i neku djecu.“ – rekla je pročelnica Andreja Menđel.

Izvanredni profesor Davorin Penava rekao je više o seizmografu kojeg su danas postavili.

„Svaki uređaj koji Grad u suradnji s nama nabavi, postaje dio mreže seizmoloških mjernih postaja i globalne mreže. Osnovna ideja potekla je od toga što je nakon velikih potresa u Zagrebu i Petrinji, uočeno je kako na ovom području ne postoje seizmografi koji bi zabilježili mogući potres. Kako bi se bolje upoznali s djelovanjem tih potresa na građevine, cilj nam je ujedno imati jednu dobru mrežu koja će bilježiti potresne valove kako bi mogli bolje projektirati građevine. Ujedno se i sa znanošću približavamo djeci za koje se nadamo da će jedan dan dobiti poziv i odabrati svoje zanimanje u smjeru seizmologije i građevinarstva.“

„Ovaj uređaj nije velik, ali je vrlo snažan. On bilježi podrhtavanja koja su udaljena i 17 tisuća kilometara daleko, nedavno smo zabilježili jedan takav potres. Ugradi se na jedno samotno mjesto gdje ga nitko ne vidi i gdje ga nitko neće udariti nogom u prolasku. Mora biti na čvrstoj podlozi i što više u blizini tla. U sebi ima geofon i tri akcelerometra, oni bilježe vibracije vrlo niske snage. Također, bilježe kretanja učenika tijekom velikog i malog odmora, toga ima najviše.“ – rekao je profesor.

Rad uređaja se može pratiti preko web aplikacije, istaknuo je profesor Penava, gdje je vidljiva lokacija grada i škole, kao i bliski potresi.

„Trenutno imamo sedam seizmografa, cilj nam je imati 12 u konačnici. Oni su svi ostavljeni na udaljenosti od Osijeka koji je uzet kao središte. Cilj je zaštititi kulturnu baštinu, kao što je stradala u Petrinji iz vremena Austrougarske, smatramo da je vrlo važno čuvati tu baštinu. Tako da je dobro pripremiti se na ono što nas možda očekuje. Moderne građevine nisu osjetljive na potrese te jakosti, ali ove povijesne jesu, a one su naše naslijeđe i moramo ih čuvati.“ – rekao je profesor Penava.