Politika

Gradsko vijeće: Sve odluke prihvaćene jednoglasno, gradonačelnik najavio smanjenje broja zaposlenih u nekim ustanovama

30-11-2021 • 19:28
Slavenko Čuljak
Gradsko vijeće Grada Požege održalo je šestu sjednicu u ovom sazivu

Gradsko vijeće Grada Požege je na šestoj sjednici u ovom sazivu jednoglasno prihvatilo svih šest predloženih točaka.

Aleksandri Šutalo, ravnateljici Gradske knjižnice Požega, dana je puna podrška za treći mandat na tom mjestu. Ipak, u raspravi je oporbenog vijećnika Mitra Obradovića zanimalo hoće li doći do smanjivanja broja zaposlenih u Gradskoj knjižnici Požega, o čemu se govorilo na jednoj od prethodnih sjednica. Gradonačelnik Požege dr.sc. Željko Glavić je odgovorio da se u prijedlogu novog proračuna može vidjeti da je skinuto 300 tisuća kuna na plaćama zaposlenika Gradske knjižnice Požega te da se može pretpostaviti što to znači, a sličnih situacija smanjenja na toj stavci može se vidjeti i u još nekim planovima proračuna gradskih ustanova. Gradonačelnik dodaje da će se za svakoga tražiti rješenje, jer ne žele da ljudi ostanu bez egzistencije.

Gradsko vijeće je prihvatilo i prijedlog Odluke da se sportski objekti u vlasništvu Grada Požege daju na upravljanje Požeškom športskom savezu, o čemu se pisali prošlog tjedna. Do sada je objektima upravljala Javna ustanova Sportski objekti Požega, a čiju je likvidaciju u rujnu odobrilo Gradsko vijeće. I ovdje je bilo riječi o zaposlenima. Prema Odluci, dio zaposlenih bi trebao prijeći u Požeški športski savez, a dio u jedan odsjek Grada Požege. Grad bi skrbio o osiguravanju i održavanju objekata, dok bi se upravljanje povjerilo Požeškom športskom savezu.

Gradonačelnik je naveo da će od 11 sadašnjih djelatnika Javne ustanove jedna osoba u mirovinu, jedna djelatnica će prijeći raditi na projekte u Lokalnu razvojnu agenciju Požega (čija se plaća financira kroj projekte), te da se traži rješenje problema za još jednog djelatnika. Troškovi za ta tri zaposlenika dosezala su godišnje 600 tisuća kuna sa svim doprinosima, pravima i davanjima, što će u budućnosti biti smanjeno. Već sutra bi trebala ova odluka biti objavljena u službenim novinama Grada Požege čime će početi postupno preuzimanje gradskih sportskih objekata, dok će ostali zaposlenici biti preraspoređeni tijekom prosinca.

Prihvaćena je i Odluka o uspostavi urbanog područja Grada Požege, povezivanjem Požege, Pleternice, Velike, Jakšića, Brestovca i Kaptola. Uspostava urbanog područja jedan je od prvih koraka u procesu izrade Strategije razvoja urbanog područja. Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, definirani su osnovni kriteriji za uspostavu urbanih područja: Prostorni kontinuitet urbanog područja te udio dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanoga područja od minimalno 30 %, čemu ove jedinice lokalne samouprave udovoljavaju.