Arhiva

Proračun Grada Požege rebalansiran na 184 milijuna kuna

26-06-2020 • 00:00
Rva

Gradsko vijeće Grada Požege održalo je poslijepodne u Gradskom kazalištu, uz pridržavanje epidemioloških mjera, sjednicu s 22 točke dnevnog reda.

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Gradsko vijeće Grada Požege održalo je poslijepodne u Gradskom kazalištu, uz pridržavanje epidemioloških mjera, sjednicu s 22 točke dnevnog reda.

Gradsko vijeće Grada Požege održalo je poslijepodne u Gradskom kazalištu, uz pridržavanje epidemioloških mjera, sjednicu s 22 točke dnevnog reda.

Vijećnici su na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega za ravnateljicu Dječjeg vrtića Požega prihvatili Sanelu Kovačević, na mandat od četiri godine, a koji kreće 8. rujna.

Godišnji izvještaj za 2019. godinu predstavio je zamjenik gradonačelnika Požege Mario Pilon. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 114,4 milijuna kuna, a rashodi i izdaci su 98,9 milijuna kuna. Višak iznosi 15,5 milijuna kuna, što sa prenesenim manjkom čini ukupni višak 14,4 milijuna kuna.

Prihvaćen je i prvi rebalans Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, koji je na prihodovnoj strani smanjen na 169,6 milijuna kuna, a rashodi i izdaci su 184 milijuna kuna. Uravnoteženje je planirano navedenim viškom iz 2019 godine od 14,4 milijuna kuna, te su prihodi jednaki rashodima.

Bit će pokrenut postupak izrade Plana razvoja Grada Požege od 2021. do 2027. godine, a prihvaćen je i prijedlogu Natječajnog elaborata te uvjeti i način provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju Trga Sv. Trojstva.

Raspravljalo se i o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu Grada Požege u 2019., kao i o izmjenama i dopunama navedenih javnih potreba u 2020. godini. Vijećnici su prihvatili izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu, prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege od 2020. do 2024., prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, te prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za mjesec lipanja, srpanj i kolovoz 2020. godine.

Grad Požega odlučio je iskoristiti pravo prvokupa poslovnog prostora u etažnom vlasništvu Požeško-slavonske županije. Radi se o poslovnom prostoru u prizemlju stambeno-poslove građevine u Požegi, u Županijskoj ulici na kbr. 2, ukupne površine od 72,53 m2  po cijeni od 193.982,44 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate te prizemlju stambeno-poslove poslovne građevine u Požegi, u Županijskoj ulici na kbr. 2, ukupne površine od 143,31 m2  po cijeni od 383.284,48 EUR-a, plativo u kunama  po srednjem tečaju HNBA-a na dan  uplate.   Iznos kupoprodajne cijene iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ove točke, Grad Požega će isplatiti Požeško-slavonskoj županiji kao prodavatelju, u prvom kvartalu 2021. godine, sukladno predviđenim sredstvima u Proračunu Grada Požege za 2021. godinu.